Radioterapija

Radio terapijaFondacija Academia, u saradnji sa Radiom BIR pokrenula je emisiju o zdravlju – Radio terapiju. Sponzor emisije je Poliklinika RDC Hrasno.


Prikazivanje radioemisije počinje 4. oktobra i trajat će 35 sedmica. Emitovat će se svakog četvrtka u 18h.

Ciljevi emisije su povećati broj kvalitetnih informacija o zdravlju, te povećati zastupljenost i medijsku vidljivost zdravstvenih stručnjaka, studenata i mladih profesionalaca u biomedicinskim naukama.

Gosti su ugledni stručnjaci, profesori, doktori opšte i dentalne medicine, te drugi zdravstveni radnici koji će govoriti o aktuelnim temama iz oblasti zdravstva.

Urednica i voditeljica je Nadira Hurem, a kovoditelji su članice i članovi Fondacije Academia, studentice i studenti Medicinskog i Stomatološkog fakulteta u Sarajevu.

Ovaj koncept emisija ima za cilj jačanje vještina rukovođenja projektom, javnog nastupa i komuniciranja studenata kao kovoditelja, ali i umrežavanje studenata s eminentnim stručnjacima i budućim mentorima u oblasti biomedicinskih nauka.

Ciljevi i smisao projekta su u potpunosti u skladu sa misijom, vizijom i ciljevima Fondacije Academia. Na ovaj način, nastavljamo biti proaktivni u jačanju zdravlja naše zajednice!

Tim za Radio terapiju ove sezone čine:


  • Dr. Ismar Ećo, odgovorna osoba ispred UO
  • Harun Spahić, student, Stomatološki fakultet UNSA, koordinator projekta
  • Emina Delić, studentica, Stomatološki fakultet UNSA, kovoditeljica
  • Sarah Brkić, studentica, Stomatološki fakultet UNSA, kovoditeljica
  • Amina Planja, studentica, Stomatološki fakultet UNSA, kovoditeljica
  • Meryem Ouchen, studentica, Stomatološki fakultet UNSA, kovoditeljica
  • Amra Avdić, studentica, Medicinski fakultet UNSA, kovoditeljica
  • Lejla Smajić, studentica, Medicinski fakultet UNSA, kovoditeljica