FONDACIJA ACADEMIA

 

O Fondaciji

Fondacija za obrazovanje, promociju zdravlja i unapređenje nauke - Academia je razvojna, nevladina, nezavisna i neprofitna organizacija osnovana 2023. godine, registrirana u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine.

Fondacija vodi porijeklo od grupe studenata Medicinskog fakulteta i Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu koji od 2018. godine organiziraju edukativne (stručne i naučne), društvene i humanitarne aktivnosti.

Resursi Fondacije su usmjereni prema osnaživanju vrijednosti i vještina studenata i mladih stručnjaka u biomedicinskim naukama. Oni su multiplikatori vrijednosti naše Fondacije.

Izrazimo to u brojevima: Uzimajući u obzir prosječan broj od 100.000 pacijenata koje ljekar pregleda tokom svoje karijere, može se pretpostaviti da će 35 stipendista Fondacije, kojima Fondacije prenese vrijednosti, znanje i vještine, zajedno pregledati 3,5 miliona stanovnika naše domovine!

Stoga je Fondacija dar društvu. Osvješćujući i ulažući u studente i mlade stručnjake u biomedicinskim naukama, Fondacija direktno osnažuje našu zajednicu.

Statut Fondacije Academia

Ciljevi Fondacije

  1. Kontinuirano unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite.
  2. Povećanje vještina i znanja studenata i mladih profesionalcima biomedicinskih nauka.
  3. Stipendiranje studenata.

Vrijednosti Fondacije

Vrijednosti koje se njeguju unutar Fondacije su: bezuslovno poštivanje Hipokratove zakletve, vjera, porodica i nauka.


Misija Fondacije

Podrška razvoju vrijednosti i vještina studenata i mladih profesionalaca biomedicinskih nauka.


Vizija Fondacije

Mreža profesionalaca u oblasti biomedicinskih nauka koji baštine vrijednosti Fondacije.


Organi Fondacije

  1. Upravni odbor
  2. Generalni sekretar
  3. Savjetodavno vijeće
  4. Vijeće studenata

Dr. Ismar Ećo
Predsjednik i osnivač
Upravni odbor
Adem Nuhović
Član i osnivač
Ddm. Aida Arnaut-Ćutahija
Članica
Ddm. Behija Spahić Šehić
Generalna sekretarica
Ajla Mrguda
Tim za komunikacije
Azra Tupkušić
Tim za razvoj projekata
Timovi
Harun Spahić
Koordinator projekta "Radio terapija"

Savjetodavno
vijeće
Msc. Nazif Hasanbegović
Savjetnik za komunikacije