AKTUELNO - JAVNI KONKURS


Upravni odbor Fondacije Academia raspisuje: JAVNI KONKURS ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME


Upravni odbor raspisuje Javni konkurs za prijem zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme (12 mjeseci) i to za sljedeće radno mjesto:

- Sekretar Fondacije Academia, 1 izvršilac.

1. Opći uslovi koje kandidati moraju ispunjavati su:

- Da je državljanin BiH (dokaz: uvjerenje o državljanstvu)
- Da je stariji od 18 godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih)
- Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova.

2. Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati su:

- Da ima završen Pravni fakultet ili završen prvi ciklus bolonjskog sistema studiranja i ostvarenih 240 ECTS bodova, odnosno drugim ili trećim ciklusom bolonjskog sistema studiranja pravnog fakulteta (dokaz: ovjerena kopija diplome traženog nivoa stručne spreme)
- Da ima najmanje 2 godine (dvije) radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (dokaz: potvrda ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu)
- Poznavanje rada na računaru (dokaz: certifikat ili uvjerenje ili potvrda izdata od ovlaštenog pravnog lica).


Pročitaj više


FONDACIJA ACADEMIA

Fondacije za edukaciju, promociju zdravlja i unapređenje nauke. Fondacija je razvojna, nevladina, neovisna i neprofitna organizacija osnovana 2023. godine.

Opširnije ...

NAŠA MISIJA

Podrška razvoju vrijednosti i vještina studenata i mladih profesionalaca biomedicinskih nauka.

Opširnije ...

PODRŽITE NAŠ RAD

Od jednog educiranog studenta ili zdravstvenog radnika, koristi imaju hiljade pacijenata!

Opširnije...

VOLONTIRAJ

Ukoliko želite učiti, steći iskustva u vođenju projekata, volontirati na istim, učestvovati u edukacijama, postati multiplikator naših vrijednosti i učestvovati u izgradnji naše mreže, prijavite se.

Opširnije...

NAJNOVIJA DEŠAVANJA


  • Naučni simpozij "Medicina u uvjetima ratnih i prirodnih katastrofa - iskustva i principi"

  • Peti tradicionalni iftar studenata biomedicinskih fakulteta

  • Dodjela stipendija "Dr. Alma Suljić i Dr. Azra Spahić"

  • Kurs: "Savremene tehnike pregleda Sarajevo"

REZULTATI0

Godine djelovanja:


0

Educirani studenti i alumnisti:


0

Volonteri i učesnici:


0

Utrošena sredstva za 2023.
godinu(BAM):