Doniraj za fond stipendija ''Dr. Alma Suljić i Dr. Azra Spahić" name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1" />

STIPENDIJA

Fondacija Academia - Stipendija "Dr Azra Spahić"


Fondacija Academia je objavila Konkurs za dodjelu stipendije "Dr Azra Spahić" akademski uspješnim studenticama medicine sa posebnim talentom za umjetnost, za akademsku 2023/2024. godinu.

Pravo na prijavu imaju redovne studentice koje se školuju na akreditovanim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini.

Stipendija se dodjeljuje za akademsku 2023/24. godinu počevši od 01.01.2024. do 01.11.2024. godine u iznosu od ukupno 3500,00 KM u deset (10) mjesečnih rata.

Kandidatkinje koje žele aplicirati mogu to uraditi isključivo u elektronskoj formi kao jedan dokument u PDF-formatu, sa jasno naznačenim naslovom "Prijava na stipendiju 'Dr. Azra Spahić'" na sljedeći e-mail: [email protected]. Dokumentacija dostavljena u drugačijem formatu neće biti uzimana u razmatranje.

Krajnji rok za apliciranje je 22.12.2023. godine do 16:00 sati.

USLOVI ZA DODJELU STIPENDIJE:

 • da je kandidatkinja redovno upisana studentica integrisanog studija medicine na akreditovanim visokoškolskim ustanovama na području čitave Bosne i Hercegovine;
 • da kandidatkinja nije ponavljala godinu tokom prethodnog studiranja;
 • da kandidatkinja nije sudski kažnjavana;
 • da kandidatkinja nije starija od 26 godina;
 • da kandidatkinja nije primalac stipendije ili druge novčane pomoći za studiranje od neke druge državne ili privatne institucije ili da je spremna odreći se iste u slučaju pozitivnog selekcijskog ishoda po ovom konkursu;
 • ostvareni prosjek ocjena tokom studija: 8.5 i više (4.25 ili više za fakultete sa maksimalnim prosjekom 5.00)

Dokumentacija koja se dostavlja i boduje u prvom ciklusu ocjenjivanja prijava je:

 • Kopija lične karte;
 • Ispunjen i potpisan prijavni obrazac;
 • Potvrda o studiranju, izdana od strane visokoškolske ustanove ne starija od 30 dana od otvaranja konkursa;
 • Originalna potvrda o položenim ispitima, sa jasno naznačenim prosjekom ocjena u dosadašnjem školovanju, izdana od strane visokoškolske ustanove, ne starija od 30 dana od otvaranja konkursa;
 • Umjetnički portfolio kandidatkinje;
 • Biografija kandidatkinje (Curriculum Vitae);
 • Dokazi tvrdnji navedenih u prijavnom obrascu (certifikati; potvrde)

Za kandidatkinje koje nakon prvog ciklusa ocjenjivanja prijava ostvare dovoljan broj bodova organizuje se završni intervju. Izabrane kandidatkinje dužne su prije završnog intervjua i potpisivanja Ugovora o stipendiranju dostaviti propisanu dokumentaciju.

Potrebna dokumentacija za intervju:

 • rodni list;
 • izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da nisu primaoci stipendije ili druge novčane pomoći za studiranje ili u slučaju da jesu, izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da će se iste/ih odreći prije potpisivanja ugovora o stipendiranju.

Potpisivanjem Ugovora o stipendiranju kandidatkinja se obavezuje na aktivno učešće u aktivnostima Fondacije Academia. Više informacija o aktivnostima i misiji Fondacije Academia možete pronaći na našoj web-stranici.

Fondacija Academia zadržava pravo da pri selekciji kandidatkinje u obzir uzima socio-ekonomsko stanje aplikanta, usmjerenje na fakultetu, kao i druge okolnosti.

U slučaju poteškoća prilikom apliciranja, ili eventualnih pitanja, kandidatkinje mogu poslati e-mail s jasnim upitom na adresu: [email protected].

Konkurs za dodjelu stipendije „Dr Azra Spahić“ ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a više informacija o načinu i uslovima prijave možete pronaći u konkursu za dodjelu stipendije „Dr. Azra Spahić“, a kojem možete pristupiti klikom ovdje.

Prijavni obrazac za stipendiju možete preuzeti ovdje.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Ko je bila Azra Spahić?


Dr. Azra Spahić rođena je 7. juna 1998. godine u Bihaću. U svom rodnom gradu, kao jedan od najboljih đaka, završila je osnovnu školu „Harmani II“, a zatim i Gimnaziju, gdje je ostvarivala izvanredne rezultate u nastavnim i vannastavnim aktivnostima i takmičenjima, naročito iz matematike i fizike. Njen medicinski put započeo je na Univerzitetu u Sarajevu, gdje je od 2016. do 2022. godine studirala na Medicinskom fakultetu, završavajući ga kao jedan od najboljih studenata Medicinskog fakulteta.

Osim akademskog obrazovanja, Azra je pokazala i strast prema umjetnosti, uspješno pohađajući Osnovnu muzičku školu u Bihaću, od 2006. do 2012. godine, sa klavirom kao odabranim instrumentom. Baš u tim godinama, Azra je otkrila i svoj talenat za slikanje i crtanje. Njena ljubav prema crtanju motivirala ju je da za vrijeme studija medicine, pokrene svoj umjetnički blog na društvenim mrežama, gdje je imala priliku široj javnosti prikazati svoj rad.

Azra je radila kao doktor medicine u Službi porodične medicine u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo. Pored toga, bila je angažovana kao asistent u nastavi za predmete Anatomija i Fiziologija na Medicinskom fakultetu Univerziteta Sarajevo School of Science and Technology (SSST).

Dr. Azra je bila dio tima Opće bolnice „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ u Sarajevu od kraja 2020. godine, prvo kao student-volonter na Odjeljenju za opću internu medicinu i gastorenterologiju, te kao član studijskog tima u svojstvu studijskog administratora. U okviru ove institucije razvijala se njena ljubav i predanost prema nauci, te je napredovala njena sposobnost pisanja naučnih studija i naučno-istraživačkih radova na polju gastroenterologije, pod mentorstvom prof. dr. Azre Husić Selimović. Svoj doprinos akademskoj zajednici dala je kao koautor u publikaciji u međunarodnom časopisu „Diseases“ na temu „The Role of Inflammation in Anal Cancer“.

Profesionalni razvoj dr. Azre uključivao je i volontiranje u Kantonalnoj bolnici „Dr. Irfan Ljubijankić“ u Bihaću, na Odjeljenju za mikrobiologiju u vrijeme pandemije koronavirusa. Svoju perspektivu je proširivala kroz međunarodnu razmjenu studenata, kroz koju je ostvarila staž na Karlovom Univerzitetu u Pragu, na Odjeljenju plastične hirurgije. Bila je aktivna i u stručnim krugovima, učestvujući na brojnim kongresima i seminarima.

Azra je tokom svih šest godina studija bila aktivna članica Udruženja studenata medicine u Bosni i Hercegovini, BoHeMSA. Igrala je ključnu ulogu u mentorskom programu BoHeMSA-e 'Peer-to-Peer', pružajući besplatne instrukcije i savjete mlađim kolegama o načinima sticanja korisnog medicinskog znanja. Također, bila je sukreator inovativnog projekta 'Necesse est', usmjerenog na medicinsku edukaciju studenata i mladih profesionalaca. Tokom pandemije, Azra je pokazala sposobnost prilagodbe i snalažljivosti, kada je pomogla u organizaciji serije medicinskih webinara BoHeMSA-e.

Također, bila je ključni član medicinskog tima na Evropskom prvenstvu u sjedećoj košarci 2022. godine u Sarajevu.

Azra Spahić je primjer posvećenosti, strasti i neprestanog rasta u medicinskoj profesiji, služeći kao uzor i inspiracija za buduće generacije medicinskih stručnjaka u Bosni i Hercegovini i šire.

Azrinom instagram blogu možete pristupiti putem linka.

Sjećanje na Azru: Očima porodice i prijatelja


Ako bismo trebali našu Azru da opišemo jednom rječju, to bi bio dragulj koji nam je bio posuđen na čuvanje, a kome smo mi, nadamo se, svojim odgojem i ljubavlju dodali na vrijednosti. Vesela djevojčica krupnih plavih očiju, od prvog dana je vedrila naše dane. Rođena je kao drugo dijete u porodici, 8 godina nakon svog brata, čime je bila predodređena da bude naša maza. I bila je. Vesela, lepršava plesala je kroz život s nevjerovatnom lakoćom, radujući se svim dobrim stranama života i izvlačeći pouke iz onih malo manje dobrih. Pravdala je svoje uspjehe „srećom“, a istina je da je pored urođenih talenata, inteligencije i sposobnosti, iza njenih uspjeha stajao veliki trud i rad. Rasla je okružena ljubavlju, povlačeći kroz život samo ispravne poteze i čineći nas u svakom trenutku ponosnima.

Bila je vrijedno dijete, odano, uvijek spremno pomoći, biti tu za druge. Ta empatija, nesebičnost, suosjećanje i želja za pomaganjem doveli su je do odluke da svoj život stavi u svrhu pomaganja, radeći savjesno najplemenitiji posao na svijetu. Ona je to zaista i činila. Njen radni dan nije završavao skidanjem bijelog mantila, već se o pacijentima brinula 24 sata dnevno. Uporedo je obavljala i posao asistentice na SSST-u, sa istim žarom i ljubavlju trudeći se da svojim studentima na najljepši način približi medicinu i prenese znanje. Tek sad, kroz priče drugih ljudi upoznajemo i njenu stranu koja nama kao porodici, nije bila vidljiva tj. Azru kao prijatelja, kolegicu, suradnika,... Saznajemo koliko je bila voljena, pružala je i primala ogromne količine ljubavi i zračila posebnom energijom koja je privlačila ljude. Tako je iza nje ostala velika i snažna mreža prijatelja i dobrih ljudi koji su pravo bogatstvo.

Koliko god bi obaveza imala, naši dani bi završavali video-razgovorima kojima bi ona naš dan, pa makar i najtmurniji bio, u vedro obojla. Bila je jako pažljivo dijete, brižno prema svojim roditeljima i porodici, a mi smo se prema njoj odnosili kao prema posebnoj, ali krhkoj dragocjenosti.

Azra je voljela Sarajevo, živjela je Sarajevo, u Sarajevu se zaljubila, budućnost planirala.

Kada je bila najsretnija u životu, Azra je napustila ovaj svijet, ali nije napustila nas, kao sto ni mi nikada nećemo napustiti nju. Njena duša živi sa nama. Ona je naša zvijezda vodilja, naša savjest, naš svjetionik, naša snaga da živimo čuvajući uspomenu na nju i pokušavajući činiti ono što znamo da bi nju činilo sretnom.

Ova stipendija je upravo jedna od tih stvari. Poticaj, motivacija vrijednim studenticama da uče predano, budu humane i čuvaju i njeguju prave vrijednosti.

A o svojoj tuzi i osjećaju nedostajanja i žala za njom nećemo pričati jer bi to moglo slomiti i najtvrđa srca.

Porodica Spahić

Pročitaj više

Azru i Almu upoznali smo na pripremnoj nastavi, na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 2016. godine. Od tada, narednih 7 godina, dijelili smo momente sreće, tuge i zadovoljstva. Izgubili smo ih u najljepšem periodu naših života, ali smo neizmjerno zahvalni što smo, od svih ljudi na ovom svijetu, mi bili u prilici da svaki dan dijelimo s njima i budemo njihovi prijatelji.

Azra je došla iz Bihaća u Sarajevo po uzoru na svog brata. Raspust prije početka studija je posvetila učenju prve parcijale iz anatomije unaprijed i tada smo joj svi zavidjeli. Takva je ostala i tokom cijelog studija, uvijek je sve radila i završala na vrijeme ili čak i prije. Bratove savjete je prenosila i nama i uvijek nas je poticala da možemo više i da ne odustajemo. Obje su bile sikirljive, kao i svi mi, kada nam se približe ispiti, ali Alma je uvijek bila tu za sve nas da kaže ono što nam sada svakodnevno nedostaje "Sve će biti onako kako je određeno i kako je najbolje za tebe". Osim marljivosti i upornosti imale su osobinu i svestranosti. Uvijek su davale najbolje od sebe. Svakom predmetu su posvećivale jednaku pažnju. Alma ponekad nije ni željela da pristupi ispitu ako nije sve do najmanjih tančina preradila i naučila. Azra je učila vodeći bilješke. Iz njenih bilješki bi se i najteži predmet učinio laganim za spremiti. Svaki ispit su položile svojim znanjem, trudom i zalaganjem. Preuzimale su uvijek više posla na sebe i uvijek su imale ideju više, sve da što bolje odrade neki posao. Poseban doprinos su dale Udruženju studenata medicine u Bosni i Hercegovini, BoHeMSA. Alma je govorila tečno njemački i engleski jezik, a na drugoj godini fakulteta se posvetila učenju turskog jezika. Azra je planirala ići u Njemačku nakon fakulteta i krenula je također tada pohađati kurs. U jeku ispita nalazile bi vremena i za to. Osim toga, bile su posvećene porodici i nama prijateljima. Nikada, doslovno nikada, se nije desilo da bi im se obratio neko od nas za svoj problem a da ne pruže podršku, razumjevanje i ljubav. Almi su centar svijeta bili brat, sestra i suprug. Bila je posebno ponosna na brata i sestru, a Azra nam je svakodnevno slala slike bratove djece. Bile su pune ljubavi i širile su ljubav gdje god bi se pojavile. Na fakultetu su uvijek bile spremne da podijele sav materijal koji imaju i da svakome pomognu i pruže ruku prijateljstva. Nekada smo ih čak znali i kritikovati zbog plemenitosti u toj mjeri. Alma je više voljela svoje vrijeme da provodi u prirodi i u miru sa svojom porodicom. Stalno nam je slala slike vikend porodičnih šetnji. Azra je, s druge strane, uvijek više bila za večernji izlazak sa prijateljima. Voljela je muziku, gužvu i ljude. Za svaku uslugu koju bi im neko učinio, vratile bi duplo. Imale su obje osobinu da iznenade ljude koje vole sa sitnicama, bez ikakvog povoda. Znale su tačno šta bi svakog od nas najviše obradovalo i nisu čekale momenat da to urade. Bile su sigurne u to šta žele, a obje su željele pomagati ljudima. Iako Alma nije bila najstarija u društvu, uvijek je bila zrelija od svih nas. U nekim situacijama se čak postavljala prema nama majčinski. Kada bi se naljutila na nekoga, znali smo da je ta osoba sasvim sigurno prešla svaku mjeru.

Azra je bila emotivna i uvijek je ispoljava emocije momentalno. Nekada bismo je zvali „ljutom Krajiškom“, ali te njihove ljutnje bi trajale manje od sat vremena. Posvećenost medicini je bila prisutna uvijek. Svoje slobodno vrijeme posvetile su volontiranju u bolnici i učenju novih stvari. Alma je igrom slučaja dobila posao na pedijatriji. Imali smo običaj reći da je njoj najteže od svih nas, jer je radila najzahtjevniji posao. Ona, ipak, nikada nije rekla da je nesretna sa tim što radi. Na pauzama na poslu, kada svi odmaraju, ona je čitala pedijatrijski priručnik i usvajala nova znanja. Azra je prije posla u Domu zdravlja, krenula da radi kao asistent na fakultetu. Često smo se šalili sa njom u vezi studenata i njene autoritativnosti. Po prirodi nije bila stroga. Željela je samo da njene vježbe budu što bolje i korisnije studentima. Tome se posebno posvećivala. Tokom studija je uvijek bila posvećena pisanju nekog rada ili istraživanju.

Njihovi snovi i želje su prekinuti neposredno nakon što su se pozdravile i izgrlile sa nama. Njihov odlazak ostavio je trag na svakoj osobi koja ih je poznavala. Za kratak period koliko su bile tu, ostavile su neizbrisiv pečat, a njihovim odlaskom društvo na ogromnom gubitku u svakom smislu.

Na kraju, tebi koja ćeš dobiti stipendiju sa imenom najplemenitijih osoba želimo reći:

"Sve će biti onako kako je određeno i kako je najbolje za tebe".

DOMJENAK, prijatelji

Pročitaj više

„Azra Spahić je provela u Općoj bolnici „Prim.dr Abdulah Nakaš“ gotovo dvje godine. Došla je kao student, rekla „ništa nije slučajno Profesorice“ i otišla kao diplomirani doktor medicine na svoj prvi posao doktora.

U tom periodu je pokazala šta sve treba da krasi mladu doktoricu: posvećenost poslu, uvažavanje pacijenata i njihove bolesti, poštovanje hijerarhije i iskusnijih doktora od kojih je učila, lakoću komunikacije sa ostalim osobljem bolnice i kolegama, studentima.

Imala je nevjerovatno samozatajan, a efikasan način da završi sve zadatke. Uvijek je bila korak ispred, davala mi ono što nisam stigla ni izgovoriti. Nalazi koje je pisala uz malu podršku, su bili nalazi medicinskih znalaca sa puno više iskustva nego li ga je ona imala. Često sam mislila da nisam sigurna da bih ga ja mogla napisati takvog.

Radila je nekoliko stvari istovremeno, slušala predavanje „on line“ i bila u ambulanti, pregledala pacijente. Izuzetno zainteresirana za naučno istraživački rad i učestvovanje u projektima, uvijek na vrijeme ispunjavala ono što se od nje tražilo.Na jedan izuzetno nenametljiv način je govorila o svojim talentima, tek ponekad pokazala slike koje je slikala i pričala o svom muzičkom obrazovanju.

Vrlo često je pričala o porodici; majci, ocu, bratu i njegovoj porodici. Bili su veoma bitan dio njenog života. Uvijek je bila tu, na Azru se i te kako moglo računati. Imala je potencijal da prepozna stvari koje nisu ispravne i veliku energiju da ih pokuša promijeniti.

Zauvijek će ostati u mojim mislima i hodnicima bolnice kojima je prolazila.“

Prof. Dr. Azra Husić

Pročitaj više

“Dr. Azra Spahic, beyond being an esteemed doctor and dear friend, was my first connection in Bosnia. When I asked about the medical faculty, she stood out as the sole respondent among the many I contacted on Instagram. Not only did she answer all my questions, but she generously offered to guide me upon my arrival, treating me to coffee and extending a helping hand whenever needed. Our friendship went beyond the medical faculty, evolving into a bond so profound that Azra became like a sister to me. Shared experiences, weaving threads of trust, and unconditional support nurtured our connection.

Azra's warmth and genuine nature illuminated even the most challenging days as our friendship deepened. Her contagious laughter made every moment we spent together memorable.

Azra was an outstanding student in the medical faculty, cherished and admired by all. Her brilliance as a doctor was only matched by her incredible humanity. Her patients weren't merely cases to solve but individuals deserving her utmost care and attention. Her commitment to healing extended beyond the physical; she possessed an innate ability to comfort and uplift spirits with her compassionate presence.

Beyond our connection, Azra had a remarkable gift for bringing people together. Whenever she introduced me to her circle of friends, she ensured that language barriers vanished. Whether by encouraging everyone to speak English or skillfully translating every conversation, including the silliest jokes, she made sure that everyone felt included. Her efforts didn't bridge language gaps; they fostered a sense of unity and belonging.

Her legacy is woven with strands of compassion, empathy, and resilience. Azra's unwavering dedication to her profession and her boundless support for those around her serve as an enduring inspiration.

Though she may no longer walk among us, her spirit lives on in the lives she touched and the hearts she profoundly influenced. As we bid farewell to an extraordinary soul, let us carry forward her legacy by embodying the kindness, generosity, and unwavering dedication she exemplified.

Rest peacefully, dear Azra. Your light will forever shine within us all.”

Aktham Jamal, student medicine

Pročitaj više

"Osim želje da završe fakultet, Azra i Alma pokazale su društveni aktivizam s ciljem da pomažu i čine ovo mjesto boljim za sve nas. To nisu bile samo studentice koje su polagale ispite, već su svojim bitisanjem predstavljale vrijednosti kojima teži jedno društvo."

Prof dr Amina Valjevac, dekanesa medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

"Azra Spahić je bila moja učenica u gimnaziji koja se izdvajala po mnogim stvarima. Kada je predala radove u prvoj godini, bio sam doslovno zapanjen njenim crtežima u olovci. Radila je portrete sa posebnim cvijetnim aranžmanima u kosi koju je uklopila u likovnu cjelinu koja je bila na putu akademskog. Bila je izuzetan učenik, sve rješavala jednostavno i vidim nastavila svojim medicinskim putem. Biće mi u mislima cijeli život."

Sej Ramić, profesor Likovnog odgoja

„Dr. Azra Spahić je bila studentica, kolegica i prijateljica za primjer. Mali milion ispita je položen na osnovu njenih uputa i materijala. Uvijek pozitivna, nasmijana i spremna da pomogne. Pored medicine, u kojoj je briljirala, bavila se i umjetnošću. Svi koji su je imali čast poznavati svjedočili su njenom snažnom karakteru, volji, predanom radu i upornosti u svemu čega se dotaknula.“

Ema Smajlović, Udruženje studenata medicinskog fakulteta, USMF

„Imala sam privilegiju upoznati i biti mentorica, tokom studija na predmetu porodična medicina, pametnoj, skromnoj, vedroj duši, sa najljepšim osmjehom, posebnim sjajem i toplinom u očima. Imala sam iskrenu namjeru da joj kao profesionalac iz prakse prenesem što više znanja, iskustva kako bih je pripremila za buduće izazove, jer je ona svakako bila jedno veliko bogatstvo i poklon za naše društvo i državu. Sa nesvakidasnjom brzinom, načinom, posebnim elanom i interesovanjem je usvajala vještine i znanja iz medicine.

Uživala sam u saradnji sa jednom takvom osobom kao što je naša Azra, jer je unosila vedrinu i u teškim danima na poslu i meni je bila kao fontana radosti.“

dr. Zumreta Bihorac-Kučuk

„Kao jedan od najboljih učenika svoje generacije, iza svih njenih rezultata uvijek su stajali veliki trud, rad i posvećenost prema svemu, ali to ipak nije značilo da je u svojoj želji za uspjehom ikada zaboravila na druge oko sebe. Davala je instrukcije na hodnicima, bila dobrovoljac svaki nenajavljeni čas ispitivanja, prva preuzimala odgovornost u razredu kada je god to bilo potrebno. Njene sveske, zbirke riješenih zadataka, lektire, domaće zadaće u gimnaziji su vrijedile više i od zlata, ali ona ih je ipak nesebično dijelila sa svima. Ako bi je zamolio za uslugu, jednostavno nikada nije imala srca reći ti ne. Svojim odgovornim i savjesnim, uvijek odmjerenim ponašanjem pozitivno je utjecala na sve ljude sa kojim je bila okružena. Ako si imao sreće da postaneš njen prijatelj, tvoji roditelji se nisu morali brinuti gdje si, s kim si, šta radiš i kada ćeš se vratiti kući. Željela je samo najbolje za tebe, bilo to da te danas samo oraspoloži, skrene ti misli, dobro te nasmije, ili ipak da savjet, koji možda sam i nisi bio spreman čuti. U njenom društvu jednostavno si se osjećao voljeno.“

- Dr. Nađa Delić

„Doktorica Azra Spahić je u Organizacionoj Jedinici Stari Grad pri JUDZKS radila od16.01.2023. godine.

U tom kratkom periodu se istakla svojim zalaganjem i spremnošću za sticanjem novih vještina i znanja, veoma brzo je postala omiljena i tražena među pacijentima, ali i među kolegama jer je u svakom momentu bila spremna da izađe u susret svakom od nas u kolektivu. Pored profesionalnog odnosa dr.Azra je sa sobom nosila pozitivno raspoloženje i vedrinu koju je unosila u kolektiv, što je ostavilo neizbrisiv trag u našem domu zdravlja. Koliki je utisak ostavila na pacijente govori podatak da još uvijek pacijenti sa žalom govore i spominju dr.Azru prilikom dolaska u dom zdravlja.

Bila je jedna od rijetkih mladih ljekara koja je pacijente primala samo na „čašicu razgovora“ i imala prema njima jedan poseban ljudski odnos. Svjesni navedenih činjenica mi smo veoma sjetni, ali i sretni što smo imali priliku da surađujemo sa takvom osobom.“

Kolektiv OJ DZ Stari Grad

„Azru ćemo pamtiti kao osobu vedrog duha, uvijek spremnu pomoći kolegama, osoba s kojom je bilo veoma lako surađivati. Zračila je pozitivnošću i to je prenosila na druge. Kolegica, sada svi govorimo „naša Azra“ , bila je angažovana kao asistent na Katedri za Anatomiju i dijelom na Katedri fiziologiju. .“

Nakon njenog angažmana, koji se desio putem stručnih službi fakulteta, imao sam priliku upoznati Azru. Kroz dosadašnji svoj angažman surađivao sam sa većim brojem kolega, ali Azra je jedna od rijetkih osoba o kojoj su se sve pohvale pokazale tačnim. Savršeno tačna, samoincijativna i puna pozitivne energije, za kratko vrijeme ostavila je dubok trag među kolegama na Katedri. Bila je osoba na koju uvijek jednostavno možete računati. Puno je pozitivnih stvari koje me vežu za Azru, ali ja ću nekako uvijek na prvu pomisliti na njen veseli osmijeh.“ .“

Dr. Muris Bećirčić, asistent, SSST

„Kao neko ko je proveo većinu svog života, školske dane, najljepše trenutke i uspomene uz našu dragu Azru, mogu reći da je, prije svega, bila veliki čovjek, insan, primjer, kako meni tako i ljudima oko sebe. Osobu, koja je odisala dobrotom, ljubavlju, vedrinom, krasila je marljivost, trud, zalaganje, upornost, što je kroz svoj život i dokazala raznim uspjesima. Osoba koja je svojom skromnošću i djelima bila uzor i oslonac mnogima. Svojim pristupom je davala vjetar u leđa ljudima oko sebe, bila je naša motivacija, naša podrška. Krasila ju je velika humanost, želja da pomogne drugima i želja da su svi oko nje sretni, ispunjeni i zadovoljni, što ju je i potaknulo da upiše Medicinski fakultet u Sarajevu, u nadi da će nastavti drugima pomagati i širiti dobročinstvo. Završivši fakultet u roku, potvrdila je i opravdala sve navedeno. Bila je djevojka, prijateljica velikog srca, velikih djela i blagih riječi, a posebno se isticala u umjetnosti, gdje je mene lično ostavljala bez daha. Bio je to ogroman talenat i dar. Kroz ovaj kratak životni vijek, ostavila je velik, neizbrisiv trag u srcu i sigurno je bila prijateljica koju bi svako želio imati pored sebe.“

Haris Omerdić, školski drug iz klupe, osnovna i srednja škola

„Draga Azra, ti si moj uzor. Jednog dana, kada završim medicinski fakultet, ispričat ću im o predivnoj i pametnoj doktorici koju sam upoznala, koja će me učiniti boljom doktoricom svojom „pričom“. Nisi mogla dovršiti svoju „priču“, ali si inspirisala toliko ljudi na njihovom putovanju. Nikada te neću zaboraviti.“ Ovu poruku sam napisala asistentici Azri i ostavila sa ružama u gradu, na dan protesta zbog njenog ubistva.

Jako sam je cijenila i sa oduševljenjem išla na njene vježbe. Zaista je bila „sunce“. Redovno sam išla i na druge vježbe i nikad nas asistent nije pitao kako smo prošli na ispitu, ali Azra jeste, uvijek. Kasno uvečer bi nam znala poslati još videa koji će nam pomoći u učenju. Stvarno mi je bila draga osoba i želim da se zna koliko su je njeni studenti cijenili.

Adna Duraković, Azrina studentica SSST

„Azra nije bila samo doktorica u bolnici, vjerujte. Činjenica da ste od nje uvijek mogli zatražiti pomoć, u bilo koje doba dana i noći, bilo na ulici, bilo preko poruke, bilo da ste komšija, sve govori. I nikad joj ništa nije bilo mrsko. Voljela je svoje zvanje i svoj životni put. Kada bi nesebično dijelila savjete i pomagala, riječ „hvala“ joj i nije bila baš draga. Smatrala je da takva riječ nije potrebna, jer je vjerovala da ljubaznost treba biti prirodna, a ne očekivana. To je bila naša Azra, skromna, velikog srca.“

Amina Cucak, prijateljica

„Azra Spahić, i danas je se sjećam sa osmijehom na licu. Bila je asistentica na Anatomiji I i II. Neizmjerno mi je drago što sam imala čast upoznati tako dobru osobu i insana kao što je ona. Uvijek je bila prijateljski nastrojena prema svojim studentima. Popuštala nam je, možda i više nego što je trebala, ali kod nje nikad nismo imali problem. Ponekad me čudilo što nije bila strožija, ali uvijek je govorila: “Znam kako vam je.”

Bila je jako mlada, nedavno je i ona bila student, time je stvarno znala kako je studirati medicinu, za koju se vidjelo da je puno voljela. Rado nam je odgovarala na poruke. Dala nam je svoj kontakt telefon kako bismo joj se mogli obratiti ako nam nešto nije bilo jasno. Cijenila sam to možda i najviše, jer sam joj se javljala svaki put prije vježbi. Možda i najdraža uspomena na Azru, koju nikad neću zaboraviti, jeste da kad god smo došli do neke teške stvari u Anatomiji (nervus facialis), za koju smo mislili da nema smisla, Azra bi na to rekla: “Make it make sense” (Napravite tako da ima smisla). Uvijek sam joj se smijala na to, ali danas i sama sebi to govorim dok učim druge predmete. I kada god se sretnem sa nečim što mi “nema smisla”, napravim da ima. Njen gubitak je studentima jako teško pao. Pogotovo onima koji su imali neki bliži kontakt s njom. Voljela sam kod nje što sam je osjetila kao da nam je kolegica sa starije godine, više nego asistent. Nije bilo strahopoštovanja, već samo poštovanja. U srcu mnogih studenata ona će zauvijek ostati i nećemo je dati zaboravu. Bila je previše iskrena i dobra osoba,da bi bila zaboravljena.“

Adna Podbićanin, Azrina studentica SSST

Pročitaj više

„Azra je bila osoba koja je svojom pojavom davala jednu pozitivnu i prijatnu energiju, od koje čovjek nikad nije odlazio potišten. Pomagala je u trenucima kada je pomoć bila najpotrebnija, sve sa osmijehom koji bi otopio i santu leda. Za malo vremena, što smo se poznavali i radili zajedno, prilagođavali smo se, ja kao brucoš, ona kao asistentica. Ostavila je na mene veliki utisak, što će me spriječiti da je ikad prebolim. Bila je doktor i osoba kakva želim i težim postati.“

Tino Milošević, Azrin student SSST