STIPENDIJA

Fondacija Academia - Stipendija "Dr Alma Suljić"


Fondacija Academia je objavila Konkurs za dodjelu stipendije "Dr Alma Suljić" akademski uspješnim i društveno aktivnim studenticama medicine za akademsku 2023/2024. godinu.

Pravo na prijavu imaju redovne studentice koje se školuju na akreditovanim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini.

Stipendija se dodjeljuje za akademsku 2023/24. godinu počevši od 01.01.2024. do 01.11.2024. godine u iznosu od ukupno 3500,00 KM u deset (10) mjesečnih rata.

Kandidatkinje koje žele aplicirati mogu to uraditi isključivo u elektronskoj formi kao jedan dokument u PDF-formatu, sa jasno naznačenim naslovom "Prijava na stipendiju 'Dr. Alma Suljić'" na sljedeći e-mail: [email protected]. Dokumentacija dostavljena u drugačijem formatu neće biti uzimana u razmatranje.

Krajnji rok za apliciranje je 22.12.2023. godine do 16:00 sati.

USLOVI ZA DODJELU STIPENDIJE:

 • da je kandidatkinja redovno upisana studentica integrisanog studija medicine na akreditovanim visokoškolskim ustanovama na području čitave Bosne i Hercegovine
 • da kandidatkinja nije ponavljala godinu tokom prethodnog studiranja;
 • da kandidatkinja nije sudski kažnjavana;
 • da kandidatkinja nije starija od 26 godina;
 • da kandidatkinja nije primalac stipendije ili druge novčane pomoći za studiranje od neke druge državne ili privatne institucije ili da je spremna odreći se iste u slučaju pozitivnog selekcijskog ishoda po ovom konkursu;
 • ostvareni prosjek ocjena tokom studija: 8.5 i više (4.25 ili više za fakultete sa maksimalnim prosjekom 5.00)

DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA U PRVOM CIKLUSU OCJENJIVANJA PRIJAVA JE:”

 • Kopija lične karte;
 • Ispunjen i potpisan prijavni obrazac;
 • Potvrda o studiranju, izdana od strane visokoškolske ustanove ne starija od 30 dana od otvaranja konkursa;
 • Originalna potvrda o položenim ispitima, sa jasno naznačenim prosjekom ocjena u dosadašnjem školovanju, izdana od strane visokoškolske ustanove, ne starija od 30 dana od otvaranja konkursa;
 • Biografija kandidatkinje (Curriculum Vitae);
 • Pismo preporuke (akademska preporuka ili preporuka nevladine ili vladine organizacije)
 • Dokazi tvrdnji navedenih u prijavnom obrascu (certifikati; potvrde)

Za kandidatkinje koje nakon prvog ciklusa ocjenjivanja prijava ostvare dovoljan broj bodova organizuje se završni intervju. Izabrane kandidatkinje dužne su prije završnog intervjua i potpisivanja Ugovora o stipendiranju dostaviti propisanu dokumentaciju.

Potrebna dokumentacija za intervju:

 • rodni list;
 • izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da nisu primaoci stipendije ili druge novčane pomoći za studiranje ili u slučaju da jesu, izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da će se iste/ih odreći prije potpisivanja ugovora o stipendiranju.

Potpisivanjem Ugovora o stipendiranju kandidatkinja se obavezuje na aktivno učešće u aktivnostima Fondacije Academia. Više informacija o aktivnostima i misiji Fondacije Academia možete pronaći na našoj web-stranici.

Fondacija Academia zadržava pravo da pri selekciji kandidatkinje u obzir uzima socio-ekonomsko stanje aplikanta, usmjerenje na fakultetu, kao i druge okolnosti.

U slučaju poteškoća prilikom apliciranja, ili eventualnih pitanja, kandidatkinje mogu poslati e-mail s jasnim upitom na adresu: [email protected].

Konkurs za dodjelu stipendije „Dr Alma Suljić“ ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a više informacija o načinu i uslovima prijave možete pronaći u konkursu za dodjelu stipendije „Dr. Alma Suljić“, a kojem možete pristupiti klikom ovdje .

Prijavni obrazac za stipendiju možete preuzeti ovdje.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Ko je bila Alma Suljić?


Alma Suljić, rođena je 1997. godine u Muhldorf am Inn. Njeno obrazovno putovanje započelo je u Osnovnoj školi Hilmi ef. Šarić Tarčin i Prvoj osnovnoj školi Ilidža, gdje je bila "Ponos generacije". Svoj akademski put nastavila je u J.U. Trećoj gimnaziji Sarajevo, gdje je nastavila nizati uspjehe i gdje je zaradila veliki broj značajnih nagrada. Almin put ka medicinskoj stručnosti započeo je upisom na Medicinski fakultet Sarajevo, gdje je studirala od 2016. do 2022. i gdje je kao jedna od najuspješnijih studentica svoje generacije, uspješno stekla titulu doktora medicine. Aktivnim učešćem u pisanju naučno-istraživačkih radova, Alma je još u studentskim danima dala svoj doprinos nauci.

Još u toku svog osnovnog školovanja, Alma je otkrila, a kasnije i pokazala afinitet prema društveno-korisnom radu. Kao kapiten ekipe koja je osvojila prvo mjesto na Državnom takmičenju osnovnih škola Bosne i Hercegovine iz prve pomoći u Mostaru 2012. godine, Alma je pokazala svoje liderske sposobnosti. Također, kao kapiten ekipe omladine Crvenog križa općine Ilidža, učestvovala je na Međunarodnom takmičenju iz prve pomoći u Austriji.

Njen doprinos Crvenom križu proširio se i kroz administrativne uloge, gdje je služila kao predsjednica mladih Crvenog križa općine Ilidža. Kao instruktorka prve pomoći Crvenog križa Federacije BiH u kategoriji doktora medicine, Alma je pružala obuku stanovništva, vozača i radnika.

Pored akademskih dostignuća, Alma je bila simbol humanosti i predanosti, što je vidljivo kroz njen neumorni volonterski rad. U Udruženju „Zdravi tim“ je kao edukator realizirala radionice na temu ranog otkrivanja karcinoma dojke. Njen angažman u Udruženju studenata medicine Bosne i Hercegovine, BoHeMSA dodatno ilustruje njen liderski duh. U BoHeMSA-i, Alma je prošla put od student-volontera, preko asistenta lokalnog oficira, zatim nacionalog oficira za medicinsku edukaciju, blagajnika do samog vrha, gdje je vršila fukciju predsjednice lokalnog komiteta Sarajevo. Kroz svoj put u BoHeMSA-i, Alma je imala priliku da, kroz svoje projekte u velikoj mjeri doprinese podizanju nivoa standarda studenata medicine u Bosni i Hercegovini.

Njen doprinos medicinskoj zajednici je dalje naglašen kroz volonterske uloge u JU Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo i Općoj bolnici 'Abdulah Nakaš' Sarajevo, u kojima je djelovala u periodu kliničkog dijela svojeg studija medicine.

Nakon sticanja diplome doktora medicine, Alma je svoj profesionalni razvoj nastavila kao uposlenica Doma Zdravlja Zenica, gdje je radila u dječijem dispanzeru.

Alma je pokazala izvanredne organizacione sposobnosti, evidentne u njenom vođenju Studentskog kongresa SaMED, organizaciji peer-to-peer edukacija, i vođenju kurseva praktičnih vještina za studente.

Kroz sve ove uloge, Alma Suljić se ističe kao vizionar, lider i inspiracija, čija posvećenost medicini, obrazovanju i društvenoj službi osvjetljava put budućim generacijama.

Sjećanje na Almu: Očima porodice i prijatelja


„Pored svih akademskih uspjeha, društvenog angažmana i volonterizma, Alma je svojom vedrinom, osmijehom, posvećenosti, znanjem, zalaganjem, ljudskom toplinom, empatijom za ljude i životinje, intelektom i nesebičnošću doticala srca mnogih. Plijenila je svojom energijom, znanjem, vještinama, voljom.

Za svakog je pronalazila prave riječi utjehe, vrijeme da pomogne i prenese svoje znanje, način da dotakne mnoga srca i ljepotom nahrani i obogati duše.

Bila je uzor i podrška bratu i sestri, ponos roditelja i cijele porodice, dijete koje smo mi odrasli često pitali za savjete i mišljenje. Dijete koje je samo osjećalo i znalo gdje i kome je potrebna pomoć, podrška, uputa, koje je osluškivalo osjećaje ljudi koji je okružuju i činila sve da uvijek bude vjetar u leđima svih nas.

Bila je brižna supruga i odana prijateljica, radna kolegica koju bi svako volio imati u svom timu.

Ovom stipendijom želimo podržati buduće mlade doktorice koje koračaju putem kojim je Alma koračala, da svojim zalaganjima i uspjesima doprinesu društvu i zajednici, stvore ljepše i pravednije društvo za sve nas i sačuvaju uspomenu na našu Almu, na jedno divno ljudsko biće koje nas je prerano napustilo na početku svoga životnog puta.”

Porodica Suljić i Almin suprug

Pročitaj više

„Azru i Almu upoznali smo na pripremnoj nastavi, na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 2016. godine. Od tada, narednih 7 godina, dijelili smo momente sreće, tuge i zadovoljstva. Izgubili smo ih u najljepšem periodu naših života, ali smo neizmjerno zahvalni što smo, od svih ljudi na ovom svijetu, mi bili u prilici da svaki dan dijelimo s njima i budemo njihovi prijatelji.

Azra je došla iz Bihaća u Sarajevo po uzoru na svog brata. Raspust prije početka studija je posvetila učenju prve parcijale iz anatomije unaprijed i tada smo joj svi zavidjeli. Takva je ostala i tokom cijelog studija, uvijek je sve radila i završala na vrijeme ili čak i prije. Bratove savjete je prenosila i nama i uvijek nas je poticala da možemo više i da ne odustajemo. Obje su bile sikirljive, kao i svi mi, kada nam se približe ispiti, ali Alma je uvijek bila tu za sve nas da kaže ono što nam sada svakodnevno nedostaje "Sve će biti onako kako je određeno i kako je najbolje za tebe". Osim marljivosti i upornosti imale su osobinu i svestranosti. Uvijek su davale najbolje od sebe. Svakom predmetu su posvećivale jednaku pažnju. Alma ponekad nije ni željela da pristupi ispitu ako nije sve do najmanjih tančina preradila i naučila. Azra je učila vodeći bilješke. Iz njenih bilješki bi se i najteži predmet učinio laganim za spremiti. Svaki ispit su položile svojim znanjem, trudom i zalaganjem. Preuzimale su uvijek više posla na sebe i uvijek su imale ideju više, sve da što bolje odrade neki posao. Poseban doprinos su dale Udruženju studenata medicine u Bosni i Hercegovini, BoHeMSA. Alma je govorila tečno njemački i engleski jezik, a na drugoj godini fakulteta se posvetila učenju turskog jezika. Azra je planirala ići u Njemačku nakon fakulteta i krenula je također tada pohađati kurs. U jeku ispita nalazile bi vremena i za to. Osim toga, bile su posvećene porodici i nama prijateljima. Nikada, doslovno nikada, se nije desilo da bi im se obratio neko od nas za svoj problem a da ne pruže podršku, razumjevanje i ljubav. Almi su centar svijeta bili brat, sestra i suprug. Bila je posebno ponosna na brata i sestru, a Azra je svakodnevno nam slala slike bratove djece. Bile su pune ljubavi i širile su ljubav gdje god bi se pojavile. Na fakultetu su uvijek bile spremne da podijele sav materijal koji imaju i da svakome pomognu i pruže ruku prijateljstva. Nekada smo ih čak znali i kritikovati zbog plemenitosti u toj mjeri. Alma je više voljela svoje vrijeme da provodi u prirodi i u miru sa svojom porodicom. Stalno nam je slala slike vikend porodičnih šetnji. Azra je, s druge strane, uvijek više bila za večernji izlazak sa prijateljima. Voljela je muziku, gužvu i ljude. Za svaku uslugu koju bi im neko učinio, vratile bi duplo. Imale su obje osobinu da iznenade ljude koje vole sa sitnicama, bez ikakvog povoda. Znale su tačno šta bi svakog od nas najviše obradovalo i nisu čekale momenat da to urade. Bile su sigurne u to šta žele, a obje su željele pomagati ljudima. Iako Alma nije bila najstarija u društvu, uvijek je bila zrelija od svih nas. U nekim situacijama se čak postavljala prema nama majčinski. Kada bi se naljutila na nekoga, znali smo da je ta osoba sasvim sigurno prešla svaku mjeru.

Azra je bila emotivna i uvijek je ispoljava emocije momentalno. Nekada bismo je zvali „ljutom Krajiškom“, ali te njihove ljutnje bi trajale manje od sat vremena. Posvećenot medicini je bila prisutna uvijek. Svoje slobodno vrijeme posvetile su volontiranju u bolnici i učenju novih stvari. Alma je igrom slučaja dobila posao na pedijatriji. Imali smo običaj reći da je njoj najteže od svih nas, jer je radila najzahtjevniji posao. Ona, ipak, nikada nije rekla da je nesretna sa tim što radi. Na pauzama na poslu, kada svi odmaraju, ona je čitala pedijatrijski priručnik i usvajala nova znanja. Azra je prije posla u Domu zdravlja, krenula da radi kao asistent na fakultetu. Često smo se šalili sa njom u vezi studenata i njene autoritativnisti. Po prirodi nije bila stroga. Željela je samo da njene vježbe budu što bolje i korisnije studentima. Tome se posebno posvećivala. Tokom studija je uvijek bila posvećena pisanju nekog rada ili istraživanju.

Njihovi snovi i želje su prekinuti neposredno nakon što su se pozdravile i izgrlile sa nama. Njihov odlazak ostavio je trag na svakoj osobi koja ih je poznavala. Za kratak period koliko su bile tu, ostavile su neizbrisiv pečat, a njihovim odlaskom društvo na ogromnom gubitku u svakom smislu.“

Na kraju, tebi koja ćeš dobiti stipendiju sa imenom najplemenitijih osoba želimo reći:

"Sve će biti onako kako je određeno i kako je najbolje za tebe".

DOMJENAK, prijatelji

Pročitaj više

„To da je ovaj svijet prolazan, pokazala mi je moja Alma. Da su neki ljudi jednostavno vjecni, i to mi je dokazala moja Alma. Kada svojom dobrotom možete postiditi druge ljude, onda taj osjećaj ostaje iza vas. Ona je još uvijek tu, uz mene, kada god imam dilemu šta uraditi, znam da je ispravno i čisto ono što bi uradila ona.

Njena ljubav prema drugima bila je za primjer, bezuslovna i iskrena. Sa njom sam upoznala značenje riječi "bezuslovno". Naučila me voljeti.

Zračiti dobrotom, unositi mir, mirisati na ljepotu, biti toliko blag, a u isto vrijeme uporan i tvrdoglav, mogla je samo Alma. Sa njenim rukama i motivima sve je bilo moguće. Istrajna, na pravom putu, uvijek je uz puno brige stizala na sve.

Bila je moja druga sestra, neko koga mi je život poslao iznenada, da postanem bolja osoba. Neko, koga je moja porodica smatrala i osjećala svojim. Neko, ko je mojoj naravi podario strpljenje. I neko, ko je ostavio neizbrisiv trag na duši i srcu, prazninu koje se nikada neće popuniti. Neko, ko je nezamjenjiv u svim svojim ulogama.

Voljela je ljude i ljudi su voljeli nju. Sa njom je sve bilo lako. U ljudima je vidjela samo dobro, pronalazila opravdanja i za one koji se opravdati za svoje postupke nisu mogli. Rado je preuzimala sve zadatke na sebe, kako bi rezultat bio najbolji. Težila je tome da sve što radi bude kako treba. I bilo je, i bolje nego što je svojim očima vidjela. Sve svoje zadatke ispunjavala je savršeno i praktično.

Bila je kćerka, sestra, supruga, prijatelj, ljekar i kolegica, kakvu samo možete poželjeti. Podrška, na koju uvijek možete računati. Pomoćnik, kakvog svako od nas u životu treba.

Željela je mir i sretnu porodicu. Željela je dobro svima. Željela je svo znanje svijeta koje bi posvećivala svojim pacijentima.

O Almi, ni jedna riječ, nije dovoljno dobra. Kada pokušam pisati ili pričati o njoj, tišina preuzme sve. Postoje osjećaji koji se ne mogu izraziti riječima i sve što se kaže je malo i nedovoljno.

I još nešto što mi je dokazala Alma, je da Bog uzime najbolje sebi, a ona je bila najbolja od nas.“

A, kuma

Pročitaj više

„Budući da se stalno vrtim u krug razmišljajući o stvarima koje su mi obilježile dosadašnji boravak na svijetu, neizostavno se konstantno vraćam na smrt ljudi koji su to isto vrijeme obilježili. Voljela bih biti objektivna koliko se može biti i ne temeljiti svoje svjedočenje o postojanju nekih lijepih duša na činjenici da su bile divne, perspektivne, i uvijek bile tu za nas. Ne shvatite me pogrešno, itekako da jesu, ali se tako osjećam kao da svodim njihov doprinos zajednici na to koliko su učinile za mene. Nadam se da se svi tako osjećaju - oplemenjeni za teško iskušenje koje nas tjera da budemo bolji svaki dan, svjesni da je gubitak nenadoknadiv, inspirisani da živimo sliku i priliku koje su nam ostavile prijateljice Alma i Azra i činimo svijet barem malo boljim mjestom.

Alma je dugo vremena bila duša moje duše (čak i prema značenju svog imena - šp. “duša”, tr. “jabuka”), pratile smo jedna drugu u najkritičnijim godinama odrastanja - adolescenciji i početku fakulteta. Dijeleći svaki dan i svaku misao, ostala je uvijek dio mene i kao i svim drugima čijih je života bila dio, nemoguće je zaboraviti i ne biti ono što jesmo. Bila je osoba od posebnog povjerenja - neko kome su moji roditelji najviše vjerovali, za koga je nana uvijek pitala, i čije ime ostali prijatelji nisu odvajali od mog. Velikim dijelom imam upravo njoj zahvaliti za ono što jesam i što i dalje postajem - s namjerom da to iskoristim upravo kako bi i ona sama, te ono što želim je da Alma, stoga, negdje uživa plodove svog utjecaja na ljude koje je dotakla.

Pouzdano znam da ih je mnogo. To bih željela svim onima koji su u prilici ovo pročitati. Isto tako, želim da budete osobe koje će, bezuvjetno, voditi računa o svojim kolegama i prijateljima u svakom momentu, koliko god bili daleko, poput Azre, bez obzira na to što svaki dan provodite mnogo sati ulažući u svoje znanje i sposobnosti, kako i trebate, simultano brinući o svojim najbližima i čineći najbolje za zajednicu koristeći sve svoje znanje, vrijeme i mogućnosti, kako su to Alma i Azra činile.

Vrlo brzo postane jasno, ako pogledate oko sebe sve što se u svijetu dešava, da vjerovatno nismo zaslužili da budemo stalno podsjećani na ljudskost, iskrenost, borbu protiv vlastitog ega i prave vrijednosti koje su Azra i Alma živjele. Nadam se da ćemo, malim koracima, svaki dan, uspjeti živjeti ono što su i one živjele, i da nam to neće biti naprasno oduzeto rukom bahatog sistema.“

Dr. Nejira Imamović

Pročitaj više

"Osim želje da završe fakultet, Azra i Alma pokazale su društveni aktivizam s ciljem da pomažu i čine ovo mjesto boljim za sve nas. To nisu bile samo studentice koje su polagale ispite, već su svojim bitisanjem predstavljale vrijednosti kojima teži jedno društvo."

Prof dr Amina Valjevac, dekanesa medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

„Nije joj bio potreban čak ni neki tranzicijski period. To govori o tome koliko je bila pametna, obrazovana, koliko spremna za ovaj poziv, jer je prethodno volontirala kao član Crvenog križa, kao član sekcije pružanja prve pomoći. Tokom studija je u sklopu studentske organizacije bila aktivan član, a u toku pandemije također bila volonter. Nije joj bilo strano sjesti u ordinaciju i biti na visini zadatka, ističe Karač, te dodaje da je mlada doktorica pomoć tražila samo kad su bile u pitanju administrativne stvari, u koje se mladi ljekar mora uvesti.

Svaki put je je kulturno nastupala, kao kolegica bila vrlo fleksibilna, duhovita, široko obrazovana i imala je sve velike ljudske kvalitete koje bi neko volio da ima u kolegici, saradnici, u kćerci, sestri i supruzi, istakla je naša sagovornica.“

Dr. Maja Karač, načelnica Službe za zaštitu zdravlja predškolske djece u Doma zdravlja Zenica

Pročitaj više

„Znate, postoji jedna izreka koja često ima istine u sebi - ljudi obično bivaju preplavljeni lijepim riječima i pohvalama tek nakon što napuste ovaj svijet. Ali, ova djevojka je izazivala ovakve riječi čak i dok je svojom prisutnošću obasjavala naše živote.

Alma je razbila iluziju one naše izreke "Prijatelj svakoga je prijatelj nikoga". Predstavljala je spoj vjere, nauke i kulture koji se isprepliću stvarajući zadivljujući pejzaž beskrajnih čuda života.

Neka njen izvanredni put inspiriše nas sve da prihvatimo vlastiti potencijal, da se oslobodimo okova samopotcjenjivanja i krenemo stazom gdje naša djela, poput Alminih, postaju nesvjesni jezik nade, suosjećanja i pozitivnih promjena. Neka svako od nas postane arhitekta svoje sudbine, hrabro prihvatajući bogatstvo života i spajajući jazove koji nas dijele, baš kao što je to Alma činila.“

Adem Nuhović, predsjednik BoHeMSA-e

Pročitaj više

„Dr. Alma Suljić je bila sunce Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Pravi prijatelj, lider i neiscrpna podrška. U toku svog studija bila je nositeljica studentskog aktivizma i želje za boljim i zdravijim društvom. Nesebično je dijelila svoje znanje i iskustvo s mlađim kolegama koji su u njoj imali najbolju mentoricu i primjer.“

Ema Smajlović, Predsjednica USMF-a

„Ne postoje riječi kojima bi se moglo opisati sve što bila i što je tek trebala biti dr Alma Suljić.

Njen blagi osmijeh koji je krasio ovo mlado lice se može uporediti tek sa suncem koje nas obasjava poslije dugih kiša i donosi olakšanje, njen glas je otapao najledenija srca, a njene riječi su bile mehlem na ranjenim dušama.

Iako je uvijek imala mnogo obaveza oko škole, studija, porodice, pronalazila je vrijeme za svakoga kome je zatrebala. "Krala" ga je od sebe i bez imalo zadrške poklanjala drugima.

Njen način motivacije drugih je neponovljiv, a o njemu svjedoče brojni mladi studenti Medicinskog fakulteta kojima je pomagala na razne načine, ali i volonteri Crvenog križa koje je vodila do brojnih pobjeda, članovi nevladinih organizacija i neformalnih grupa u kojima je bila aktivna dr Alma.

Almina predavanja o prevenciji bolesti, o očuvanju zdravlja su bila tako jasna, konkretna, direktna i lahko shvatljiva da su slušaoci uživali u svakoj izgovorenoj riječi, a čak i oni koji su se suočavali sa najtežim dijagnozama na bolest bi počinjali gledati iz sasvim drugoga ugla. Uz nju ništa nije izgledalo nemoguće, uz nju je svaka teškoća postajala lakša.

Uz dr. Almu je život postajao bogatiji.“

Eldina Zolj Balenović, novinar

Pročitaj više

"Najljepša uspomena na tebe Alma je prelijepa poruka podrške i ljubavi koju si mi napisala na instagramu nakon što smo Teo i ja izgubili majku 2020. godine.

Sjećam se draga Alma davne 2015. kad sam upisala Treću gimnaziju, imala sam priliku upoznati te na hodniku pred ulaz u školsku biblioteku. Divna si bila, nasmijana i vedra.

Sjećam se kroz sve 4 godine srednje uvijek su te hvalili, što profesori što kolege iz klupe.

Sjećam se 2019. kad sam se spremala za prijemni ispit na Medicinskom fakultetu, govorili su mi svi da se rado sjećaju jedne djevojke koja je isti 'zakucala' 2016., tebe Alma.

Sjećam se riječi mog brata Tea, sa kojim si se spremala zajedno krajem srednje za polaganje njemačkog jezika da si uvijek bila spremna pomoći drugima šta god je trebalo.

Sjećam se septembra 2022., ja na usmenom ispitu iz Histologije 2 i embriologije, gdje meni profesor pretkraj govori ovim riječima "sjećam se jedne studentice iz Treće gimnazije, odlična ja bila, Alma Suljić mislim da se zove".

Prelijepa sjećanja ostaju i uspomene.

Falit ćeš Trećoj gimnaziji.

Falit ćeš Medicinskom fakultetu.

Falit ćeš nam svima."

Tina Raspudić, studentica medicine

Pročitaj više

‘Dobri ljudi svijetle i izdaleka…’

“Almu sam upoznao prije 11 godina kada je završavala osnovnu školu i prijavila se da bude kapiten školske ekipe za Općinsko takmičenje iz prve pomoći. U to vrijeme grupa mladih entuzijasta i zaljubljenika u prvu pomoć i ja trudili smo se prenositi svoja znanja i iskustva na mlađe generacije. Upravo ekipa, od tada šest curica koju je Alma predvodila, pobjedom na pomenutom takmičenju pokazala je posebnu energiju, timski duh i zaljubljenost u ono čime su se počele baviti. Nekako, tu je započela cijela priča. Kroz intenzivne treninge i pripreme za takmičenja višeg ranga učili smo prvu pomoć, ali smo učili i o drugarstvu, liderstvu, pripadanju i dijeljenu životnih prilika i neprilika. Za nju je pobjeda uvijek bila jedini logičan rezultat, kao i za sve nas. I moram priznati, da smo i mi stariji dosta učili od nje.

“Pobjede su se nizale i kroz period postanka šampiona Sarajeva, Federacije BiH i Bosne i Hercegovine srasli smo u tim koji je već prepoznat kao sinonim za nešto snažno, udruženo, lijepo, uspješno i neosvojivo. Zapravo, u jednom periodu smo provodili više vremena jedni sa drugima u učenju, uvježbavanju, druženju, zbijanju šala nego što smo provodili to vrijeme sa svojim porodicama, praveći neprekidive veze koje su opstale i onda kada su nas budućnosti vodile na različite strane.

“Sjećam se čestih putovanja, kampovanja, edukacija i uvijek je njima vladao Almin tipični smijeh, kojeg smo nekada samo mi i shvatali. Smijeh koji je bio toliko zarazan, da kada smo bili u nekim lošim momentima prelazio je na sve nas i obično su trenuci tuge završavali grupnom terapijom tog tipičnog smijeha.

“Alma nije bila lider jednog tima mladih djevojka, Alma je bila lider svega oko sebe. Incijator promjena, osoba koja ne odustaje, motivator i pokretač novih energija. I to su jednostavno prepoznavali svi.

“Kada je Alma upisala Treću gimnaziju, a većina članica njenog tima Četvrtu, pozvala me je da se vidimo. Taj razgovor je dugo ostao između nas. Nije pričala o tome koliko je uzbuđena jer je upisala školu koju je htjela, kako je upoznala nove prijatelje i sl. Rekla mi je: „Znaš onaj... čuli su da sam super u prvoj pomoći i da ja to volim i pitali su me da budem u školskoj ekipi. Odbila sam. Nekako, koliko god to voljela, razmišljala sam, a šta ako pobjedim?“. Bilo mi je simpatično to čuti od osobe koja nije znala da izgubi. „Zamisli, fakat pobjedim i onda da se na kantonalnom takmičim protiv svojih? Ma nema šanse...“. I upravo je to bila Alma. Zaštitnik, pripadnik, lider i neko ko ne ostavlja po strani tim ni onda kada više službeno i „nije“ dio tog tima. Odrekla se svoje nove takmičarske karijere i pomagala ekipi koju je do nedavno vodila, da ostvaruju svoje snove. I vjerujem da se iz ovoga mnogo toga može naučiti.

“Sudbina se, na sreću svih, kasnije poklopila i kada smo se pripremali za Međunarodno takmičenje iz prve pomoći koje se održavalo u Austriji, iznenada nam je nedostajao kapiten ekipe omladine, i nekako, svima je logična odluka bila = Alma! Dok smo putovali u Austriju dugo smozbijali šale i razgovarali o nekim usputnim temama i odjednom se počela smijati i kaže: „Vidite sad ovo.. Ja taman mislila ništa od mene, kad ja opet kapiten i to u Austriji!“. I nevjerovatan je bio osjećaj ponosa kad je nizala uspjehe na tom takmičenju, a svi koji su gledali, komentarisali su kako je snalažljiva i sjajna.

“I bila je uvijek sjajna. Sjajan lider, sjajna prijateljica, sjajna studentica i sjajna doktorica. Odmah nakon završenog medicinskog fakulteta stavila se na raspolaganje da kao mlada doktorica učestvuje u edukacijama, preventivnim programima i oduševljavala je sve oko sebe svojom skromnošću, a opet izuzetno velikim znanjem i zalaganjem. Kada se desila tragična nesreća, i dok je vodila svoju novu utakmicu, ovaj put za život, sve nas je opet okupila. Svi ovi ljudi od prije 11 godina su se okupili opet u jedan tim koji je navijao za nju i bio uvjeren da će nam donijeti još jedan zlatni pehar. To je jedini pehar koji nismo dočekali.

“Nekoliko dana prije toga smo se vidjeli i to na takmičenju prve pomoći, tamo gdje smo se i upoznali. Opet je bila dio velikog takmičenja, samo ovaj put kao neko ko ocjenjuje znanje novih generacija. Tu smo započeli priče o nekim novim idejama i dogovarali se o skorom susretu. Na rastanku smo žurili, mahnuli i rekli vidimo se za vikend. Nažalost, ideje mi nije stigla ispričati. Ali uvjeren sam da su te ideje bile sjajne, baš kao što je i ona uvijek bila sjajna.

„Kada nam odlazi neko drag,
ne boli samo njegova smrt već i život koji je mogao još da traje, a ugasio se.
Bole pobjede podjednako kao porazi, uspjesi podjednako kao neuspjesi
i sve se, odjednom, na trenutak, poravna, postaje besmisleno, prazno.
Kada nam odlazi neko drag,
odlazi i muzika koju je slušao, ljudi koje je poznavao, snovi koje je sanjao,
odlaze njegove dileme, njegove tajne, njegovi strahovi...
Odlazi sa njim i jedan dio našeg života
koji smo proživjeli i koji se upravo njegovim odlaskom završio
i pretvorio u sjećanje...“

“Sjećanje na Almu traje i trajati će sve dok ima onih koji će njenu dobrotu, humanost i najljepše ljudske osobine koje je imala prepoznavati i njegovati. Ova stipendija je dio toga i vjerujem da će buduće stipendiste biti ponosne što su dobitnici baš ove stipendije, te da će nastaviti širiti humane vrijednosti, iste one u koje je Alma do posljednjeg trenutka vjerovala.“

Jasmin Nikšić

Pročitaj više

„Alma je bila svima omiljena, dragocjena duša koja je nepravedno izgubljena u stravičnoj saobraćajnoj nesreći.

Sjećat ćemo je se kao predivne mlade djevojke, koja je svojom ljubaznošću, dobrotom, pažnjom i životnom energijom osvajala srca svih koji su je poznavali. Bila je izvor radosti i optimizma, inspiracija za mnoge od nas. Njena posvećenost i predanost našoj školi ostavile su dubok trag koji neće biti zaboravljen.

Alma je bila primjer izvanrednosti i plemenitosti, kako na akademskom polju, tako i u društvenom angažmanu. Bila je ponos naše škole i predsjednica Vijeća učenika.

Almina svjetlost je prerano ugašena, ostavljajući nas obavijene tugom. Sjećanje na njen dragi i plemeniti lik živjet će vječno.“

JU Treća Gimnazija Sarajevo

Pročitaj više

„Oni najbolji se prepoznaju po vedrini duha, radosti življenja, plemenitosti u odnosu sa drugima, svjetlu koje nose sa sobom gdje god idu, nenametljivo dajući primjer svima oko sebe.

Takva je bila naša Alma!“

Crveni Križ Općine Ilidža

Ključ života i sreće, općenito, je u tome da unutar svakog od nas postoji potencijal za dobrotu iznad našeg poimanja, za davanje koje ne traži zahvalu i nagradu, za slušanje bez osuđivanja i za bezuvjetnu ljubav.

Ti si bila taj život i ta sreća!

Amra i Budo, prijatelji