Panel diskusije

Panel diskusijeFondacija Academia, u saradnji sa Fakultetom islamskih nauka i Udruženjem studenata Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, pokrenula je projekat Panel diskusije.


Panel diskusije se održavaju jednom semestralno u Velikoj sali Gazi-Husrev begove biblioteke.

Ciljevi projekta su otvoriti diskusiju o tabu temama medicinske etike i javnozdravstvenim problemima današnjice, kao i povećati broj informacija o njima sa više aspekata: aspekta nauke, religije, psihologije i sociologije.

Gosti su univerzitetski profesori, te popularni govornici iz oblasti o kojima se govori.

Moderatori panel diskusije i organizatori su članovi i članice Fondacije i Udruženja studenata Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

Ovaj koncept panel diskusija, također, ima za cilj jačanje vještina rukovođenja projektom, javnog nastupa i komuniciranja kod studenata, ali i umrežavanje studenata među sobom kao i sa eminentnim stručnjacima, te razvoj kritičkog razmišljanja o temama o kojima se govori.

Ciljevi i smisao projekta su u potpunosti u skladu sa misijom, vizijom i ciljevima Fondacije Academia. Na ovaj način, nastavljamo biti proaktivni u jačanju zdravlja naše zajednice!

Tim za panel diskusiju ove akademske godine, ispred Fondacije Academia čine:


  • Dr. dent. med. Behija Spahić Šehić, generalni sekretar i odgovorna osoba ispred UO
  • Merima Đokić, studentica, Medicinski fakultet UNSA, koordinator projekta
  • Fatima Suleiman, studentica, Medicinski fakultet UNSA,
  • Affan Bukva, student, Medicinski fakultet UNSA,
  • Melika Mujala, studentica, Stomatološki fakultet UNSA,
  • Iman Silajdžić, studentica, Stomatološki fakultet UNSA,
  • Elma Husarić, studentica, Stomatološki fakultet UNSA,
  • Imana Hodžić, studentica, Medicinski fakultet UNSA,