BLS Obuke

Basic Life Support obukeEdukacija studenata i mladih profesionalaca u biomedicinskim naukama jedan je od primarnih ciljeva Fondacije Academia.

Fondacija radi na obuci svojih članova i članica iz oblasti mjera BLS (basic life support = osnovna životna potpora), poznate i pod nazivom CPR (kardiopulmonalna reanimacija). To su pojednostavljene mjere koje primjenjuju svjedoci i prisutne osobe kod životno ugroženih osoba, tj. osoba sa zastojem srca ili opstrukcije disajnih puteva.


Ciljevi projekta su edukacija studenata po pitanju mjera BLS-a, povećanje svijesti među studentima o potrebi poznavanja mjera BLS-a u svakodnevnom životu, te potrebi podučavanja laika po pitanju istog.

Prijaviti se mogu studenti medicinskiih, stomatoloških, farmaceutskih i fakulteta zdravstvenih studija fakulteta u Bosni i Hercegovini.

Edukatori su treneri i uposlenici Edukativnog centra Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo.

Ovaj projekat je dio šireg plana koji Fondacija Academia priprema, a koji podrazumijeva edukacije stanovništva širih razmjera u kojima će edukatori biti studenti koji su uspješno završili BLS edukacije koje organizira i finansira Fondacija Academia. Fondacija smatra da je ovakva peer to peer edukacija praktično i sveobuhvatno rješenje za problem niske stope primjene mjera BLS-a u Bosni i Hercegovini, najniže u Evropi prema podacim ESC-a.

Tim za organizaciju BLS edukacija čine volonteri Fondacije Academia.